InterMedia Reklam Ajansında Reklamda Kampanya

Enerji Tasarruf Sistemi...

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve kamu binalarında BIT kullanarak enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen SMARTSPACES projesi ile enerji tüketimi en aza indirgenecek.